Församlingsmöte 12 september 2021
23490
page-template-default,page,page-id-23490,page-child,parent-pageid-23052,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Församlingsmöte 12 september 2021

Den 12 september kl. 12.45 kallar församlingsstyrelsen till församlingsmöte i kyrksalen. Det kommer också att vara möjligt att delta i mötet via Microsoft Teams för de som inte kan närvara på plats.

Microsoft Teams-möte
Jobba på datorn eller mobilappen
Klicka här för att ansluta till mötet
Eller ring in (endast ljud) +46 8 502 414 93 och ange pinkod: 770536738#

För att få ett så bra möte för alla som deltar på olika sätt kommer det inte vara möjligt att kommunicera tillbaka för de som deltar via telefon. Kommunikation i Teams-mötet förs via chatten och för de som finns på plats är det möjligt att begära ordet eller kommunicera via sms.

Ärenden är dels det beslut om nya stadgar som presenterades på församlingsmötet i maj och funnits att läsa på hemsidan sedan 26 maj (https://equmeniakyrkanlinkoping.se/forslag-till-nya-stadgar/). Då aviserades också tidsplanen att ta ett första beslut i september följt av ett bekräftande andra beslut på årsmötet den 13 november 2021. Allt enligt den tidsplan för samgående som presenterades i samband med församlingsmöten i början av året i de tidigare två församlingarna. För beslut om nya stadgar krävs två tredjedels majoritet i två på varandra följande församlingsmöten varav ett är ett årsmöte.

Dagordning

 • Inledning
 • Mötets utformning
  • Val av mötesfunktionärer
  • Godkännande av dagordning
  • Beslut om mötets stadgeenliga utlysande
  • Fastställande av röstlängd
 • Första beslut om nya stadgar
 • Ekonomisk rapport
 • Rekrytering av församlingsmusiker (uppdatering)
 • Våra fastigheter
 • Samtal om ärenden på kyrkokonferensen
 • Övriga frågor
 • Avslutning