Gemenskap med andra kyrkor
21249
page-template-default,page,page-id-21249,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Ett ord som används när man talar om gemenskap mellan olika kristna kyrkor är ekumenik. Det är ett grekiskt ord som betyder “Det som rör den bebodda världen”. Kyrkan är alltså en gemenskap över hela världen med en gemensam grund i Jesus. Jesus själv ber i Johannesevangeliet 17:21 att hans efterföljare skall bli ett och leva i enhet precis som han och Fadern är ett.

Vår församling har en tydlig strävan efter att söka enhet med andra kyrkor.
Här i Linköping har vi ett mycket gott samarbete med andra församlingar. Detta gäller så väl kyrkor från andra frikyrkliga samfund som församlingar tillhörande Svenska kyrkan.
Lambohovskyrkan är en samarbetskyrka mellan Slaka-Nykils pastorat och Equmeniakyrkan Linköpng.
Med Domkyrkan och St.Lars kyrka, som är våra närmaste grannar inom Svenska kyrkan, har vi ett samarbete som bland annat tar sig uttryck i tre gemensamma gudstjänster varje år.
Med övriga frikyrkor och Ansgarskyrkan firar vi årligen en gemensam gudstjänst på Pingstdagen.

Vi är medlemmar i både Linköpings kristna råd och Linköpings frikyrkoråd.

Vi är övertygade om att vi som kyrkor har ett gemensamt uppdrag att vara med och bygga Guds rike i Linköping.