Gudstjänst
21159
page-template-default,page,page-id-21159,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

 Gudstjänst

I Equmeniakyrkan firar vi gudstjänst varje söndag året om klockan 11:00. Vi livesänder våra gudstjänster via vår Youtube-kanal. Dessa ligger sedan kvar i två månader innan vi tar bort dem.

För vems skull firar vi egentligen gudstjänst? Det mest grundläggande svaret är att vi firar gudstjänst för Guds skull. Vi ber till Gud och sjunger sånger som riktar sig till Gud själv. Men självklart firar vi också gudstjänst för oss människors skull.
Gudstjänsten är hela församlingens självklara mötesplats för alla åldrar men den är också en öppen, offentlig samling för vem som helst.

Vem du än är och vad du än har för erfarenheter av kristen tro tidigare önskar vi att du skall känna dig välkommen i gudstjänsten.

Viktiga inslag i gudstjänsten är sången och musiken, bibelläsning, predikan, bönen och välsignelsen.
Vi sjunger både traditionella psalmer och mer nyskriven musik. Vi sjunger lovsånger som på ett särskilt vis är riktade direkt till Gud. Andra sånger kan
utgå från ett ställe i bibeln eller handla om vad det är att leva som kristen.
Predikan är en utläggning av ett bibelord och ett tema. Kyrkan har alltid trott att Gud kan tala genom oss vanliga människor. Det blir extra tydligt just i predikan. Här kan du lyssna till tidigare predikningar.

Nattvard

En gång i månaden firar vi nattvard som en del av gudstjänsten. Nattvarden är en måltid som består av bröd och vin. I nattvarden läser vi bibelord och ber böner som berättar om hur Jesus uppmanade människor att fira denna måltid till hans minne, och att den som tar emot brödet och vinet tar emot Jesus själv.
I Equmeniakyrkan använder vi ett alkoholfritt vin och ett glutenfritt bröd, så kallade oblater. De flesta väljer att doppa oblaten i vinet istället för att dricka direkt ur bägaren. Till nattvardsmåltiden i Equmeniakyrkan
Linköping är var och en välkommen som vill närma sig Jesus i tro.

När det gäller barnen är det föräldrarna som avgör om man vill att barnen skall ta emot nattvarden eller vänta tills de blir äldre.

 

Kollekt

I varje gudstjänst tar vi upp en kollekt, både via Swish och kontant. Det betyder att vi samlar in pengar. Pengarna går antingen till vår egen församlings verksamhet, till omkostnader för huset eller till något gemensamt arbete med andra kyrkor i Sverige t ex utbildningen för diakoner och pastorer. Varje år gör vi särskilda insamlingar till våra många samarbeten med kyrkor i andra länder. Det står i gudstjänstagendan var kollekten går varje söndag. Det kostar inget att vare sig vara medlem i församlingen eller att besöka en gudstjänst. Kollekten är frivillig. Precis som i alla familjer eller organisationer är vi som församling beroende av att människor vill dela med sig både av sin tid, sina kunskaper och sina pengar, men det ser olika ut i olika delar av livet hur mycket man har möjlighet att ge.

 

Barnens stund i gudstjänsten

Varje gudstjänst innehåller en del där barnen får komma fram till trappan upp till estraden. Då tänder vi ljuset i ljusträdet längst fram i kyrkan medan vi sjunger sången Skattkistan. Någon vuxen delar en tanke med barnen, ofta utifrån en sak som ligger i en skattkista.

Vi ber alltid bönen; ”Käre far i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill. Lär oss här på jorden tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand.”
Därefter samlas alla barn en trappa ned i kyrkan innan man går ut i grupper utifrån sin ålder:

Skattkistan

På G

En söndag i månaden firar vi gudstjänst med alla åldrar. Då anpassar vi gudstjänsten så att den passar även barnen. Söndagsskolorna går inte ut till sina samlingar utan stannar i kyrksalen hela gudstjänsten.

 

Kyrkkaffe

Ibland kallar vi kyrkkaffet för gudstjänstens andra del. Vi tycker att gemenskapen är en omistlig del av församlingens liv och söndagen som helhet. Runt fikaborden kan vi tala om högt och lågt och lära känna varandra bättre. Alla är välkomna att stanna på kyrkkaffet. För barnen serveras det korv med bröd.