Bibel och bön i gemenskap
22458
post-template-default,single,single-post,postid-22458,single-format-standard,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Bibel och bön i gemenskap

Tre av kyrkorna i Linköping City, Domkyrkan, Missionskyrkan och St Lars kyrka brukar stämma möte i någon av dessa kyrkor på Midsommardagen, den dag då Skapelsen, livet, är ämnet. Så blir det inte i år. Ett virus sätter stopp för det.

Tre av kyrkorna i Linköping City, Domkyrkan, Missionskyrkan och St Lars kyrka brukar stämma möte i någon av dessa kyrkor på Midsommardagen. Inspirationen och drivkraften är Jesu ord:

”Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.”

Johannesevangeliet 17:20-23

När Jesus bad så menade han allvar.

Tre av kyrkorna i Linköping City, Domkyrkan, Missionskyrkan och St Lars kyrka brukar stämma möte i någon av dessa kyrkor på Midsommardagen. Det gör vi inte för vår egen skull utan för Skapelsen, för mänskligheten, för Linköping. Just detta formar vår bön:

Vår bön

”Gud, du alltings skapare, från dig utgår livet och ljuset och kärleken. Som dina barn kommer vi nu med vår bön till dig med vår glädje och sorg, med vår tillförsikt och vår oro. Vi behöver ljus av ditt ljus, vishet av din vishet för att kunna hantera den situation som drabbat din skapelse.
Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

Jesus Kristus, du vår broder och förebedjare. Som dina följare kommer vi nu med vår bön till dig med tacksamhet och förbön för din kyrka i Linköping. Vi vill stå till förfogande för människor i utsatthet. Gör oss seende och lyhörda och generösa.
Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

Gud, med vår bön omsluter vi nu var och en som drabbats av Covid 19, de som är sjuka, de som förlorat någon anhörig och de som jobbar inom vården. Vi omsluter med vår bön också de som blivit arbetslösa, och de som driver företag som hotas av eller gått i konkurs. Gud, du som vet vad vi behöver, förbarma dig.
Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

Jesus Kristus, du som adresserade folkets ledare, vi kommer nu i vår bön med våra ledare. Vi ber för riksdag och regering, vi ber för myndigheter, vi ber för politiker och tjänstemän i vår kommun och region. Vi ber om vishet och mod, om uthållighet och kärlek.
Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet. Amen.

Vår sommarpsalm

En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar
och solens ljus och lundens sus
och vågens sorl bland viden förkunna sommartiden.

Sin lycka och sin sommarro de yra fåglar prisa:
ur skogens snår, ur stilla bo framklingar deras visa.
En hymn går opp av fröjd och hopp
från deras glada kväden från blommorna och träden.


Men du, o Gud, som gör vår jord så skön i sommarns stunder,
giv att jag aktar främst ditt ord och dina nådesunder.
Allt kött är hö och blomstren dö
och tiden allt fördriver; blott Herrens ord förbliver.

Med bön och hopp,

Domkyrkan, Missionskyrkan och St Larskyrkan